Descriere

 

        Introducere

     Solul reprezintă pătura superficială de la suprafaţa litosferei, a cărei grosime medie naturală este aproximativ 1,5 m şi care s-a format pe un fond steril, mineral, sub acţiunea factorilor pedogenetici. Procesele de formare a solurilor se desfăşoară la scară geologică astfel încât se apreciază că formarea unui centimetru de sol durează circa 10.000 de ani.       

Solurile :

-          întreţin şi dezvolta viaţa, prin proprietatea sa de a se regenera, de a filtra, absoarbe şi de a transforma poluanţii;

-          condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei, în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane,

-          reglează scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele  chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice

-          determină producţia agricolă şi starea pădurilor Formarea solurilor este un proces complex, după cum complexe sunt constituţia şi funcţiile lor, şi reflectă efectul factorilor pedogenetici, atât naturali cât şi antropici.

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confrunta UE sunt:

-          eroziunea

-          degradarea materiei organice

-          contaminarea

-          salinizarea

-          compactizarea

-          pierderea biodiversitatii solului

-          scoaterea din circuitul agricol

-          alunecarile de teren si inundatiile

 

      Obiect de activitate

     In domeniul Protectiei Solului, Subsolului, Agentiile pentru Protectia Mediului locale au ca obiect de activitate :

-          implementarea prevederilor legale privind protectia, connservarea, amenajarea si folosirea judicioasa a solului, subsolului si ecosistemelor terestre

-          Identificarea siturilor contaminate pe tipuri de activitati poluatoare

-          Reducerea nivelului de poluare a solului si subsolului

-          Eficientizarea colaborarii cu alte autoritati, institutii in acest domeniu

-          Cresterea gradului profesional al personalului in acest domeniu

  

     Atribuţii specifice

 

- desfăşoară activităţile specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în scopul inventarierii, investigării, evaluării, remedierii şi monitorizării zonelor în care solul şi subsolul sunt contaminate;

- realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;