Proiect "Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversitatii in ROSPA0110 Acumularile Rogojesti-Bucecea" (acronim CONBIOSPA R&B), SMIS-CSNR 43345

Titlul proiectului: „Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversitătii în ROSPA 0110 Acumulările Rogojesti - Bucecea" (acronim CONBIOSPA R&B), SMIS-CSNR 43345.

Proiectul este aplicat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni, respectiv de la 17.06.2013 la 16.06.2015. Valoarea totală a proiectului: este de 840.926 lei în conformitate cu Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1434 din 05.06.2013, din care valoare eligibilă 840.926 lei inclusiv TVA: 756.833 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 84.093 lei din bugetul de stat. Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă este 0 lei.

Aria de implementare a proiectului: situl Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojesti – Bucecea, care include suprafeţe situate pe teritoriile următoarelor unităţi administrativ teritoriale: judeţul Botoşani: comuna Mihăileni, comuna Vârfu Câmpului şi judeţul Suceava: oraş Siret, comuna Grămeşti, comuna Hânţeşti, comuna Zvoriştea

Obiectivul general al proiectului: Conservarea biodiversităţii din aria de protecţie specială avifaunistică "Acumulările Rogojeşti- Bucecea" în contextul dezvoltării durabile