ANUNȚ IMPORTANT !

 

AVÂND ÎN VEDERE ATENȚIONAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, PRECUM ȘI HOTĂRÂREA COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ, CU PRIVIRE LA ADOPTAREA DE MĂSURI PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA INFECȚIEI CU CORONAVIRUS SARS-COV-2, VĂ COMUNICĂM URMĂTOARELE:

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.03.2020, SE SUSPENDĂ ACTIVITATEA CU PUBLICUL PÂNĂ LA DATA DE 31.03.2020, CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE, ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA SITUAȚIEI LA NIVEL NAȚIONAL.

 

DEPUNEREA FIZICĂ A DOCUMENTELOR, RESPECTIV RIDICAREA DOCUMENTELOR DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE SE VA FACE NUMAI PRIN POȘTĂ, E-MAIL SAU FAX.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CONTACTAȚI DIRECȚIILE DE SPECIALITATE PRIN TELEFON SAU EMAIL. DETALII LA: http://apmbt.anpm.ro/web/apm-botosani/contact

 

Adresa: B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botosani

Telefon: 0231 584 135 / 6 / 7

Fax: 0231 584 139

ADRESĂ EMAIL: office@apmbt.anpm.ro

 

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE VA FACE NUMAI PRIN ORDIN DE PLATĂ SAU PRIN MANDAT POŞTAL ÎN CONTUL APM BOTOȘANI:

Cont tarife mediu: RO44TREZ1165032XXX000377

Cod fiscal: 3372521

 

RELAȚII ȘI CONSULTAȚII SE POT OBȚINE LA URMĂTOARELE TELEFOANE:

SERVICIUL AVIZE ACORDURI AUTORIZAȚII:  0231584135 interior 202, 110, mobil șef serviciu: 0746240041

SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU: 0231584135 int. 114, 201, mobil șef serviciu: 0741274486

SERVICIUL MONITORIZARE LABORATOARE: 0231584135 int. 207, 209, mobil șef serviciu: 0746248670

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 

Pentru consultarea site-ului vechi APM Botosani click aici.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani a fost înfiinţatăla 1 august 1990, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

În prezent, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Contact:

Adresa: B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botosani
Telefon: 0231 584 135
Fax: 0231 584 139
Web: http://apmbt.anpm.ro
Cod fiscal: 3372521
Cont tarife mediu: RO44TREZ1165032XXX000377

 

Program de funcţionare:
Luni -Joi: 08.00 - 16.30
Vineri : 08.00 - 14.00

Program de audiente Director Executiv:
Joi: 10.00 - 12.00