Despre APM Botosani

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani

B-dul Mihai Eminescu 44

telefon : +40231584135

fax : +40231584139

  1. Director Executiv : 

  2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu 

5. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

  6.Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane


Sectiunea informatii de interes public