Back

Prezentare si legislatie

ANEXA 1

ETICHETA ECOLOGICĂ

Ecoetichetarea este o activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar de acordare a etichetei ecologice pentru produse cu impact minim asupra sănătăţii umane şi a mediului, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului.

 Eticheta ecologică este un simbol grafic, şi /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produselor oferite pe piaţă.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, etichetarea ecologica fiind o acţiune voluntara.

Apărută in 1992, eticheta ecologica a Uniunii Europene reprezintă o schema de certificare menita sa ajute consumatorii europeni să identifice produsele şi serviciile care nu afectează mediul înconjurător în nici un moment al existenţei lor.

Schemaeste deschisă tuturor produselor / serviciilor cu excepţia:

a) substanţelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, dăunătoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum şi bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu şi care pot dăuna consumatorului în condiţii normale de utilizare;

b) produselor alimentare, băuturilor, produselor farmaceutice;

c) aparaturii medicale destinate utilizării în scopuri profesionale sau care este prescrisă ori utilizată de către personal medical calificat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În România, pentru implementarea schemei de etichetare ecologică, a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.

Pentru obţinerea etichetei ecologice agenţii economici (fabricanţi, importatori, prestatori de servicii, comercianţi) trebuie, în primul rând, să solicite această etichetă ecologică de la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Solicitarea împreună cu o serie de buletine de analiză sau de încercare eliberate de institutele de  specialitate care realizează evaluarea performanţelor produsului (sau declaraţii de conformitate cu cerinţele legislaţiei specifice – după caz) alcătuiesc un dosar care este analizat de Secretariatul Tehnic al Comisiei Naţionale de Acordare a Etichetei Ecologice. Referatul de evaluare şi dosarul sunt apoi prezentate Comisiei care se întruneşte de regula trimestrial şi care decide dacă produsului i se acordă eticheta ecologică.

În conformitate cu Regulamentul Nr. 1980/2000 al Parlamentului şi Consiliului European din 17 iulie 2000 privind stabilirea unei scheme de acordare a etichetei ecologice comunitare, transpus in legislaţia românească prin HG nr. 189/28.02.2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice,   criteriile de acordare a etichetei ecologice au fost stabilite, prin transpunerea Deciziilor Comisiei Comunităţii Europene, pe categorii de produse, prin Hotărâri de Guvern după cum urmează :

  Decizia nr. 40/2000/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru aparate frigorifice

 • HG nr. 827/2002 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice - publicat in Monitorul Oficial nr. 638/29.08.2002

Decizianr. 45/2000/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşini de spălat rufe de uz casnic

 • HG nr. 40/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşinile de spălat rufe, de uz casnic - publicat in Monitorul Oficial nr. 82/10.02.2003

Decizia nr. 689/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşini de spălat vase

 • HG nr. 325/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşinile de spălat vase de uz casnic - publicat in Monitorul Oficial nr. 223/03.04.2003

Decizianr. 687/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru calculatoare portabile

 • HG nr. 175/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile - publicat in Monitorul Oficial nr. 170/26.02.2004

Decizianr. 688/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru amelioratori pentru sol si substraturi de cultura

 • HG nr. 176/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de cultură - publicat in Monitorul Oficial nr. 169/26.02.2004

Decizianr. 31/2003/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenţi pentru maşini de spălat vase

 • HG nr. 253/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenţii pentru maşini de spălat vase - publicat in Monitorul Oficial nr. 185/03.03.2004

Decizianr. 231/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru încălţăminte

 • HG nr. 254/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de încălţăminte - publicat in Monitorul Oficial nr. 185/03.03.2004

 

Decizianr. 371/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru textile.

 • HG nr. 177/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile  - publicat in Monitorul Oficial nr. 198/05.03.2004

Decizianr. 739/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru lacuri si vopsele

 • HG nr. 259/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele şi lacuri utilizate pentru interioare - publicat in Monitorul Oficial nr. 219/12.03.2004

Decizianr. 740/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru saltele de pat

 • HG nr. 284/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat - publicat in Monitorul Oficial nr. 225/15.03.2004

Decizianr. 747/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru lămpi electrice  

 • HG nr. 542/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lămpi electrice - publicat in Monitorul Oficial nr. 368/27.04.2004

Decizianr. 523/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenţi universali si detergenţi pentru grupuri sanitare

 • HG nr. 1058/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenţi universali şi detergenţi pentru grupuri sanitare - publicat in Monitorul Oficial nr. 755/19.08.2004

Decizianr. 607/2001/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenţi de vase pentru spălare manuala

 • HG nr. 1530/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenţi de vase pentru spălare manuală - publicat in Monitorul Oficial nr. 908/06.10.2004

Decizianr. 741/2002/EC referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru hârtie copiativă si hârtie grafică

 • HG nr. 1894/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă şi hârtie grafică - publicat in Monitorul Oficial nr. 1111/27.11.2004

Decizianr. 255/2002/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei pentru televizoare.

 • HG nr. 815/2005  CE privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse „ televizoare “ - publicat in Monitorul Oficial nr. 728/11.08.2005.

Decizianr. 272/2002/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei pentru materiale rigide de pardoseală

 • HG nr. 804/2005  CE privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide - publicat in Monitorul Oficial nr. 731/11.08.2005.           

Decizianr. 405/2001/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produsele de hârtie absorbantă.

 • HG nr. 522/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse din hârtie absorbantă - publicat in Monitorul Oficial nr. 533/23.06.2005 .

Decizianr. 287/2003/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice serviciilor de cazare pentru turişti.

 • HG nr. 1855/2005 CE privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare pentru turişti - publicat in Monitorul Oficial nr.43/18.01.2006.

Decizianr. 121/2003/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice pentru aspiratoare

 • HG nr. 1716/2005 CE privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aspiratoare- publicat in Monitorul Oficial nr. 28/12. 01.2006

Decizianr. 360/2005/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice pentrulubrifianţi

 • HG nr. 1272/2006  privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice pentrulubrifianţi - publicat in Monitorul Oficial nr. 818/octombrie 2006.

 

Decizianr. 338/2005/EC privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice pentru serviciile de camping

 • HG nr. 1587/2006 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping - publicat in Monitorul Oficial nr.972 /5.12.2006