Schimbari climatice

tipareste trimite pe mail

 Gaze cu efect de sera

Detalii

Autor: APM Botoşani,
Adăugat: 2010-08-16 15:12:28
Ultima actualizare: 2010-08-24 14:11:26

Taguri

 Directiva 2003/87/CE - Gaze cu efect de sera (Transpunere si implementare)

 Directiva 2009/29/CE - modificare 2003/87/CE

 Actiuni privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

  Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera

 Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru instalaţiile în care se desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 a HG nr. 780/2006, modificata de HG 133/2010 privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, care generează emisii de C02, operatorii trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, eliberată de către autoritatea competentă pentru protectia mediului. MMGA a elaborat proiectul de Ordin de ministru pentru aprobarea competentelor si procedurii de emitere si revizuire a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera.

Proiectul de act normativ contine procedura de emitere a autorizatiei si are ca anexe, modelele pentru solicitare, documentatie, rezumat netehnic, notificare, autorizatie, cuantumul tarifelor, pe care operatorii au obligatia sa le completeze si sa le depuna la autoritatile competente pentru protectia mediului, la termenele stabilite in proiectul de Ordin de ministru.

Planul national de alocare care va fi transmis spre aprobare Comisiei Europene, va contine lista instalatiilor si numarul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate fiecarei instalatii care a primit notificarea autoritatii competente pentru protectia mediului referitoare la faptul ca instalatia a indeplinit prevederile de autorizare din prima etapa a procedurii (a se vedea termenul stabilit in proiectul de Ordin de ministru).                 

Relatii suplimentare pe www.eu-ets.ro .


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.